Kri-Kri Hybrid Ibex – Hunting in Croatia

Provjerite zašto neki svjetski poznati lovci love kod nas:
Sergey Yastrezhembinski – SCI POINTS 82 0/8 – SCI WORLD RECORD,
Ken Barr, USA, Winner SCI 2016 WEATHERBY AWARD,
Barbara Sackman, USA, Winner SCI 2015 WEATHERBY AWARD,
Waren Sackman, USA , SCI POINTS 78 0/8 TOP 10
Renee Snider, USA; Alan Sackman, USA: Hobson Reynolds, USA
… i mnogi drugi …

Pogledajte još